Clock

Info

พญ. ศศิมา  วิทยวินิต

พญ. ศศิมา วิทยวินิต

Sasima Witayawinit, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.จุฬาฯ
อาทิตย์(25) จันทร์(26) อังคาร(27) พุธ(28) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(24)
08:00 - 20:00
- - - - - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน