Clock

Info

พญ. ภทรพรรณ  วงศ์ทางประเสริฐ

พญ. ภทรพรรณ วงศ์ทางประเสริฐ

Pataraphan Wongtangprasert, M.D.
เชี่ยวชาญ : การฝังเข็มและการกดจุด | ประจำ : ศูนย์กายภาพบำบัด
ประวัติการศึกษา :
  • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาทิตย์(27) จันทร์(21) อังคาร(22) พุธ(23) พฤหัส(24) ศุกร์(25) เสาร์(26)
- - - - - - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน