Clock

Info

พญ. ภทรพรรณ  วงศ์ทางประเสริฐ

พญ. ภทรพรรณ วงศ์ทางประเสริฐ

Pataraphan Wongtangprasert, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์แผนจีน | ประจำ : ศูนย์กายภาพบำบัด
ประวัติการศึกษา :
  • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาทิตย์(25) จันทร์(26) อังคาร(27) พุธ(28) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(24)
- - - - - - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน