Clock

Info

พญ. โสภา  ภูมิสวัสดิ์

พญ. โสภา ภูมิสวัสดิ์

Sopha Phomsawat, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู | ประจำ : ศูนย์กายภาพบำบัด
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ศิริราช
อาทิตย์(25) จันทร์(26) อังคาร(27) พุธ(28) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(24)
- -
09:00 - 20:00
09.00-12.00 / 13.00-20.00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 20:00
08.00-12.00 / 13.00-20.00
09:00 - 12:00
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน