Clock

Info

นพ. สุกิจ  ธนประสิทธิ์พัฒนา

นพ. สุกิจ ธนประสิทธิ์พัฒนา

Sukit Thanaprasitpattana, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ มหาวิทาลัยมหิดล
เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
อาทิตย์(30) จันทร์(1) อังคาร(2) พุธ(3) พฤหัส(4) ศุกร์(5) เสาร์(29)
08:00 - 17:00
- - - - - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน