Clock

Info

พญ. อุไร  ภูนวกุล

พญ. อุไร ภูนวกุล

, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(25) จันทร์(26) อังคาร(27) พุธ(28) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(24)
- -
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
- - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน