Clock

Info

นพ. บุญฤทธิ์  วิทยสินธนา

นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา

Boonyarit Vithayasintana, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
อาทิตย์(30) จันทร์(1) อังคาร(2) พุธ(3) พฤหัส(4) ศุกร์(5) เสาร์(29)
- - - - - - -
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน