โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อและข้อมูลแพทย์ ตารางตรวจ พร้อมระบบนัดหมาย
LastUpdate : 22/07/2017 10:00
Krit Jongjamfa, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.ศิริรช
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - -
17:00 - 20:00
- -
09:00 - 12:00
Karoon Lueprasitsakul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.รามาธิบดี 
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- -
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
Kriangsak Sirirak, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Platic Surgeon,family Medicine
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - - - -
Kriangsak Sirirak, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Platic Surgeon,family Medicine
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
10:00 - 17:00
- - - - - -
KAEWTA RUANGRATANPOOM, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ประวัติการศึกษา : ปริญญา Doctor of medicine
สถาบัน Southuestern University
Internships รพ.มะการักษ์
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- -
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Khanittha Mahawong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
09:00 - 12:00
- - - -
17:00 - 20:00
09:00 - 12:00
Khongchai Lorungroj, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมกระดูก รพ.รามาธิบดี
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - -
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
Jananya Chawasirikulthol, M.D.
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จักษุแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
-
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
09:00 - 12:00
Jariya Pojthaveekeat, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รพ.สมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว
กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
07:00 - 17:00
08:00 - 07:00
08.00-17.00 / 22.00-07.00
09:00 - 12:00
08:00 - 20:00
08.00-17.00 / 22.00-07.00
07:00 - 17:00
- -
Juckwida Kosakarn, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ENT โรงพยาบาลรามาธิบดี 
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - - -
17:00 - 20:00
Chanchira Theerasetthamrong, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - - - -
Jannara Hookluan, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology) | ประจำ : ศูนย์รังสีวิทยา
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - - - -
Jaruwan Chanyasawat, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : ไม่พบประวัติการศึกษา
 
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - - - -
Jurattikan Suwanpakprak, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ รพ.มหิดล

อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- -
12:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 16:00
08.00-12.00 / 13.00-16.00
07:00 - 17:00
13:00 - 20:00
Juthapot Pumsup, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : MD.ม.ธรรมศาสตร์
urologist รพ.ราชวิถี
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - - - -
Chumpol Anamnart, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .. 2547
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - - - -
Chatpiya Chawasirikulthol, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ จุฬาฯ
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
-
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
-
Chaninporn Saengsri, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- - - - - - -
Chatchawan Sompeewong, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
-
12:00 - 22:00
12.00-13.00 / 17.00-22.00
-
12:00 - 20:00
12.00-13.00 / 17.00-20.00
-
12:00 - 20:00
12.00-13.00 / 17.00-20.00
08:00 - 12:00
Chainan Lorlipiwong, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์(23) จันทร์(24) อังคาร(25) พุธ(26) พฤหัส(27) ศุกร์(28) เสาร์(22)
- -
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 17:00
- -
1234567

ค้นหาข้อมูลแพทย์

ชื่อแพทย์
ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์/แผนก
วันที่ออกตรวจ


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award