โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อและข้อมูลแพทย์ ตารางตรวจ พร้อมระบบนัดหมาย
LastUpdate : 24/04/2017 12:29
Kritawit Kritayamaneerat, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Krit Jongjamfa, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.ศิริรช
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Karoon Lueprasitsakul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.รามาธิบดี 
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Kriangsak Sirirak, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Platic Surgeon,family Medicine
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Kriangsak Sirirak, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Platic Surgeon,family Medicine
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
KAEWTA RUANGRATANPOOM, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ประวัติการศึกษา : ปริญญา Doctor of medicine
สถาบัน Southuestern University
Internships รพ.มะการักษ์
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Khanittha Mahawong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Khongchai Lorungroj, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์โรคกระดูก | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมกระดูก รพ.รามาธิบดี
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
, M.D.
เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Jananya Chawasirikulthol, M.D.
เชี่ยวชาญ : จักษุแพทย์ | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จักษุแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Jariya Pojthaveekeat, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ | ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รพ.สมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว
กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Juckwida Kosakarn, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกแพทย์ | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ENT โรงพยาบาลรามาธิบดี 
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Chanchira Theerasetthamrong, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Jannara Hookluan, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีแพทย์ | ประจำ : ศูนย์รังสีวิทยา
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Jaruwan Chanyasawat, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : ไม่พบประวัติการศึกษา
 
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Jurattikan Suwanpakprak, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ | ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ รพ.มหิดล

อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Juthapot Pumsup, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : MD.ม.ธรรมศาสตร์
urologist รพ.ราชวิถี
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Chumpol Anamnart, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบประสาท | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .. 2547
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Chatpiya Chawasirikulthol, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์โรคกระดูก | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ จุฬาฯ
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
Chatchawan Sompeewong, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา
อาทิตย์(4) จันทร์(29) อังคาร(30) พุธ(31) พฤหัส(1) ศุกร์(2) เสาร์(3)
- - - - - - -
1234567

ค้นหาข้อมูลแพทย์

ชื่อแพทย์
ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์/แผนก
วันที่ออกตรวจ


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award