โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
มาตรฐาน HA
ผ่านการรับรองแล้ว

เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลในประเทศไทย
Clock

Info

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award