โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 

Bangkok Hospital Chanthaburi Overview

Bangkok Hospital Chanthaburi Overview

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
หนึ่งในเครือข่าย โรงพยาบาลกรุงเทพ

เปิดให้บริการเมื่อ 9 กรกฏาคม 2532 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อดูแลทุกความต้องการเรื่องสุขภาพของผู้รับบริการด้วยบริการมาตรฐานระดับสากล


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2526 โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์การแพทย์จันทบุรี" ทุนจดทะเบียน 3.2 ล้านบาท เป็นสถานพยาบาลที่มีเตียงรองรับผู้ป่วย 45 เตียง


พ.ศ.2532 ได้เพิ่มทุนอีก 32 ล้านบาท เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง และเปลี่ยนชื่อมาเป็น "โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี" ตั้งอยู่ เลขที่ 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เยื้องค่ายตากสิน กลุ่มผู้ร่วมทุนประกอบไปด้วยกลุ่มแพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ.2536 เพิ่มทุนจาก 32 ล้าน เป็น 82 ล้านบาท และได้ขยายเตียงเพิ่มเป็น 175 เตียง และขยายอาคาร เชื่อมจากตัวอาคารเดิมเพิ่มขึ้น
พ.ศ.2537 ได้เพิ่มทุนเป็น 120 ล้านบาท โดยมีโรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาร่วมทุน ซึ่งภายหลังการร่วมทุนได้ ใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ"
พ.ศ.2547 สร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 2 อาคาร รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลตากสินจันทบุรี เป็น "โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี" เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2547
พ.ศ.2548 ได้เพิ่มทุนเป็น 180 ล้านบาท
พ.ศ.2554 ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 slice CT Scan
พ.ศ.2556 ขยายพื้นที่ให้บริการศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พ.ศ.2557 ขยายพื้นที่ให้บริการศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พ.ศ.2558 เปิดให้บริการหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต

และยังมีแผนที่จะขยายศักยภาพการบริการทางการแพทย์ไปอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award